קשיחים תעופתיים
שולחנות מסתובבים- DESTACO-CAMACO-INDEXCERS
גריפרים DESTACO-ROBOHAND-GRIPPERS
כלי עבודה ומדידה-ESSENTRA
מתכות
ציוד לחדר נקי +מערכת כפפות -DESTACO-CRL-MANIPULATURS
מהדקים פנאומטים-DESTACO
פיני שחרור מהיר/בושינגים/פיני מקום - Carr lane
אביזרי מגנט
אביזרי מכונות, פרזול וכלי דפינה - ELESA+GANTER

ELESA+GANTER

102121

Knurled grip knobs B.193/15 SST-p-M4x6

102122

Knurled grip knobs B.193/15 SST-p-M4x10

102123

Knurled grip knobs B.193/15 SST-p-M4x16

102321

Knurled grip knobs B.193/20 SST-p-M6x10

102322

Knurled grip knobs B.193/20 SST-p-M6x16

102421

Knurled grip knobs B.193/25 SST-p-M6x16

102422

Knurled grip knobs B.193/25 SST-p-M6x25

106521

Fluted grip knobs BT.20-SST-M5

106541

Fluted grip knobs BT.20-SST-p-M5x10

106542

Fluted grip knobs BT.20-SST-p-M5x16

106621

Fluted grip knobs BT.25-SST-M6

106642

Fluted grip knobs BT.25-SST-p-M6x16

106644

Fluted grip knobs BT.25-SST-p-M6x20

106647

Fluted grip knobs BT.25-SST-p-M6x30

106721

Fluted grip knobs BT.32-SST-M8

106752

Fluted grip knobs BT.32-SST-p-M8x16

106754

Fluted grip knobs BT.32-SST-p-M8x20

106757

Fluted grip knobs BT.32-SST-p-M8x30

10751

Oil level indicators push-fit HRT.15-26

10756

Oil level indicators push-fit HRT.20-32

10761

Oil level indicators push-fit HRT.25-38

10766

Oil level indicators push-fit HRT.40-60

10781

Oil level indicators push-fit with oil temperature reading HRT.25/T-38

10786

Oil level indicators push-fit with oil temperature reading HRT.40/T-60

108311

Wing knobs CT.476/25-SST-p-M5x10

108312

Wing knobs CT.476/25-SST-p-M5x16

108362

Wing knobs CT.476/30-SST-p-M6x16

108364

Wing knobs CT.476/30-SST-p-M6x20

108367

Wing knobs CT.476/30-SST-p-M6x30

108372

Wing knobs CT.476/30-SST-p-M8x16

108374

Wing knobs CT.476/30-SST-p-M8x20

108377

Wing knobs CT.476/30-SST-p-M8x30

10851

Oil circulation sights HCFE.12-3/8

10851-EX

Oil circulation sights HCFE.12-3/8-EX

10901

Oil circulation sights HCFE.15-1/2

10901-EX

Oil circulation sights HCFE.15-1/2-EX

10906

Oil circulation sights HCFE.15/C-1/2

11001

Oil circulation sights HCFE.20-3/4

11001-EX

Oil circulation sights HCFE.20-3/4-EX

11006

Oil circulation sights HCFE.20/C-3/4

111001

Column level indicators with or without transparent protection (Elesa patent) HCK.76-M10

111004

Column level indicators with transparent protection for glycol-based solutions (Elesa patent) HCK.76-GL-M10

111005

Column level indicators with transparent protection for glycol-based solutions (Elesa patent) HCK.76-GL-SST-M10

11101

Oil circulation sights HCFE.24-1

111011

Column level indicators with or without transparent protection (Elesa patent) HCK.127-M12

111014

Column level indicators with transparent protection for glycol-based solutions (Elesa patent) HCK.127-GL-M12

111015

Column level indicators with transparent protection for glycol-based solutions (Elesa patent) HCK.127-GL-SST-M12

111021

Column level indicators with or without transparent protection (Elesa patent) HCK.176-M12

111024

Column level indicators with transparent protection for glycol-based solutions (Elesa patent) HCK.176-GL-M12

111025

Column level indicators with transparent protection for glycol-based solutions (Elesa patent) HCK.176-GL-SST-M12

111031

Column level indicators with or without transparent protection (Elesa patent) HCK.254-M12

111034

Column level indicators with or without transparent protection (Elesa patent) HCK.254-GL-M12

111035

Column level indicators with transparent protection for glycol-based solutions (Elesa patent) HCK.254-GL-SST-M12

111041

Column level indicators with or without transparent protection (Elesa patent) HCK.381-M12

111044

Column level indicators with transparent protection for glycol-based solutions (Elesa patent) HCK.381-GL-M12

111045

Column level indicators with transparent protection for glycol-based solutions (Elesa patent) HCK.381-GL-SST-M12

111051

Column level indicators with or without transparent protection (Elesa patent) HCK.508-M12

111054

Column level indicators with transparent protection for glycol-based solutions (Elesa patent) HCK.508-GL-M12

111055

Column level indicators with transparent protection for glycol-based solutions (Elesa patent) HCK.508-GL-SST-M12

11106

Oil circulation sights HCFE.24/C-1

111101

Column level indicators with MIN level electrical sensor HCY.76-E-NO-M10

111102

Column level indicators with MIN level electrical sensor HCY.76-E-NC-M10

11111

Oil circulation sights HCFE.30-1.1/4

111111

Column level indicators with MIN level electrical sensor HCY.127-E-NO-M12

111112

Column level indicators with MIN level electrical sensor HCY.127-E-NC-M12

111121

Column level indicators with MIN level electrical sensor HCY.254-E-NO-M12

111122

Column level indicators with MIN level electrical sensor HCY.254-E-NC-M12

111151

Column level indicators with MIN level and MAX temperature electrical sensors HCY.76-E-ST-NO-M12

111152

Column level indicators with MIN level and MAX temperature electrical sensors HCY.76-E-ST-NC-M12

111161

Column level indicators with MIN level and MAX temperature electrical sensors HCY.127-E-ST-NO-M12

111162

Column level indicators with MIN level and MAX temperature electrical sensors HCY.127-E-ST-NC-M12

111171

Column level indicators with MIN level and MAX temperature electrical sensors HCY.254-E-ST-NO-M12

111172

Column level indicators with MIN level and MAX temperature electrical sensors HCY.254-E-ST-NC-M12

111211

Column level indicators with U shaped protections HCL-300-M12

111221

Column level indicators with U shaped protections HCL-400-M12

111231

Column level indicators with U shaped protections HCL-500-M12

111271

Rapid levels with float HFLT-ER-3/4

111273

Rapid levels with float HFLT-ER-1

111276

Rapid levels with float HFLT-EF-3/4

111278

Rapid levels with float HFLT-EF-1

111281

Rapid levels with float HFL-EF-NO

111283

Rapid levels with float HFL-EF-NC

111286

Rapid levels with float HFL-ER-NO

111288

Rapid levels with float HFL-ER-NC

111351

Column level indicators technopolymer assembly screws HCX.127-VT-M12

111361

Column level indicators technopolymer assembly screws HCX.127/T-VT-M12

111371

Column level indicators technopolymer assembly screws HCX.254-VT-M12

111381

Column level indicators technopolymer assembly screws HCX.254/T-VT-M12

11141

Column level indicators with MIN level electrical sensor HCX.127-E-NO-M12

11142

Column level indicators with MIN level electrical sensor HCX.127-E-NC-M12

11151

Column level indicators with MIN level and MAX temperature electrical sensors HCX.127-E-ST-NO-M12

11152

Column level indicators with MIN level and MAX temperature electrical sensors HCX.127-E-ST-NC-M12

11156

Column level indicators with MIN level electrical sensor and temperature electrical probe HCX.127-E-STL-NO-M12

11157

Column level indicators with MIN level electrical sensor and temperature electrical probe HCX.127-E-STL-NC-M12

11161

Column level indicators with MAX temperature electrical sensor HCX.127-ST-N.A.-M12

11162

Column level indicators with MAX temperature electrical sensor HCX.127-ST-N.C.-M12

11166

Column level indicators with temperature electrical probe HCX.127-STL-M12

11171

Column level indicators with MAX temperature electrical sensor HCX.254-ST-N.A.-M12

11172

Column level indicators with MAX temperature electrical sensor HCX.254-ST-N.C.-M12