פיני שחרור מהיר/בושינגים/פיני מקום - Carr lane
מתכות
שולחנות מסתובבים- DESTACO-CAMACO-INDEXCERS
כלי עבודה ומדידה-ESSENTRA
אביזרי מגנט
גריפרים DESTACO-ROBOHAND-GRIPPERS
מהדקים פנאומטים-DESTACO
אביזרי מכונות, פרזול וכלי דפינה - ELESA+GANTER
קשיחים תעופתיים
ציוד לחדר נקי +מערכת כפפות -DESTACO-CRL-MANIPULATURS