ציוד לחדר נקי +מערכת כפפות -DESTACO-CRL-MANIPULATURS
קשיחים תעופתיים
אביזרי מכונות, פרזול וכלי דפינה - ELESA+GANTER
גריפרים DESTACO-ROBOHAND-GRIPPERS
מתכות
מהדקים פנאומטים-DESTACO
אביזרי מגנט
פיני שחרור מהיר/בושינגים/פיני מקום - Carr lane
כלי עבודה ומדידה-ESSENTRA
שולחנות מסתובבים- DESTACO-CAMACO-INDEXCERS

מתלים / ג'יגים מאלומיניום

AS30-26-NHK

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 30" LONG

AS30-26-PHK

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 30" LONG

AS30-26-THK

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 30" LONG

AS36-26-NHK

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 36" LONG

AS36-26-PHK

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 36" LONG

AS36-26-THK

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 36" LONG

AS42-26-NHK

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 42" LONG

AS42-26-PHK

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 42" LONG

AS42-26-THK

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 42" LONG

AS48-26-NHK

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 48" LONG

AS48-26-PHK

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 48" LONG

AS48-26-THK

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 48" LONG

AS54-26-NHK

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 54" LONG

AS54-26-PHK

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 54" LONG

AS54-26-THK

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 54" LONG

AS60-26-NHK

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 60" LONG

AS60-26-PHK

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 60" LONG

AS60-26-THK

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 60" LONG

AS30-26-NHKH

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 30" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS30-26-PHKH

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 30" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS30-26-THKH

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 30" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS36-26-NHKH

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 36" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS36-26-PHKH

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 36" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS36-26-THKH

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 36" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS42-26-NHKH

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 42" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS42-26-PHKH

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 42" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS42-26-THKH

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 42" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS48-26-NHKH

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 48" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS48-26-PHKH

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 48" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS48-26-THKH

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 48" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS54-26-NHKH

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 54" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS54-26-PHKH

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 54" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS54-26-THKH

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 54" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS60-26-NHKH

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 60" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS60-26-PHKH

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 60" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS60-26-THKH

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 60" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS30-26-NHKS

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 30" LONG WITH 17/64" X 3-1/2" SLOTS

AS30-26-PHKS

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 30" LONG WITH 17/64" X 3-1/2" SLOTS

AS30-26-THKS

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 30" LONG WITH 17/64" X 3-1/2" SLOTS

AS36-26-NHKS

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 36" LONG WITH 17/64" X 3-1/2" SLOTS

AS36-26-PHKS

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 36" LONG WITH 17/64" X 3-1/2" SLOTS

AS36-26-THKS

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 36" LONG WITH 17/64" X 3-1/2" SLOTS

AS42-26-NHKS

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 42" LONG WITH 17/64" X 3-1/2" SLOTS

AS42-26-PHKS

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 42" LONG WITH 17/64" X 3-1/2" SLOTS

AS42-26-THKS

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 42" LONG WITH 17/64" X 3-1/2" SLOTS

AS48-26-NHKS

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 48" LONG WITH 17/64" X 3-1/2" SLOTS

AS48-26-PHKS

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 48" LONG WITH 17/64" X 3-1/2" SLOTS

AS48-26-THKS

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 48" LONG WITH 17/64" X 3-1/2" SLOTS

AS54-26-NHKS

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 54" LONG WITH 17/64" X 3-1/2" SLOTS

AS54-26-PHKS

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 54" LONG WITH 17/64" X 3-1/2" SLOTS

AS54-26-THKS

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 54" LONG WITH 17/64" X 3-1/2" SLOTS

AS60-26-NHKS

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 60" LONG WITH 17/64" X 3-1/2" SLOTS

AS60-26-PHKS

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 60" LONG WITH 17/64" X 3-1/2" SLOTS

AS60-26-THKS

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 3/4" WIDE X 60" LONG WITH 17/64" X 3-1/2" SLOTS

AS30-28-NHK

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 1" WIDE X 30" LONG

AS30-28-PHK

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 1" WIDE X 30" LONG

AS30-28-THK

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 1" WIDE X 30" LONG

AS36-28-NHK

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 1" WIDE X 36" LONG

AS36-28-PHK

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 1" WIDE X 36" LONG

AS36-28-THK

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 1" WIDE X 36" LONG

AS42-28-NHK

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 1" WIDE X 42" LONG

AS42-28-PHK

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 1" WIDE X 42" LONG

AS42-28-THK

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 1" WIDE X 42" LONG

AS48-28-NHK

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 1" WIDE X 48" LONG

AS48-28-PHK

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 1" WIDE X 48" LONG

AS48-28-THK

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 1" WIDE X 48" LONG

AS54-28-NHK

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 1" WIDE X 54" LONG

AS54-28-PHK

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 1" WIDE X 54" LONG

AS54-28-THK

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 1" WIDE X 54" LONG

AS60-28-NHK

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 1" WIDE X 60" LONG

AS60-28-PHK

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 1" WIDE X 60" LONG

AS60-28-THK

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 1" WIDE X 60" LONG

AS30-28-NHKH

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 1" WIDE X 30" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS30-28-PHKH

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 1" WIDE X 30" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS30-28-THKH

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 1" WIDE X 30" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS36-28-NHKH

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 1" WIDE X 36" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS36-28-PHKH

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 1" WIDE X 36" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS36-28-THKH

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 1" WIDE X 36" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS42-28-NHKH

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 1" WIDE X 42" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS42-28-PHKH

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 1" WIDE X 42" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS42-28-THKH

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 1" WIDE X 42" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS48-28-NHKH

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 1" WIDE X 48" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS48-28-PHKH

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 1" WIDE X 48" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS48-28-THKH

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 1" WIDE X 48" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS54-28-NHKH

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 1" WIDE X 54" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS54-28-PHKH

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 1" WIDE X 54" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS54-28-THKH

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 1" WIDE X 54" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS60-28-NHKH

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 1" WIDE X 60" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS60-28-PHKH

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 1" WIDE X 60" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS60-28-THKH

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 1" WIDE X 60" LONG WITH 17/64" DIA HOLES

AS30-28-NHKS

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 1" WIDE X 30" LONG WITH 17/64" X 3-1/2" SLOTS

AS30-28-PHKS

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 1" WIDE X 30" LONG WITH 17/64" X 3-1/2" SLOTS

AS30-28-THKS

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 1" WIDE X 30" LONG WITH 17/64" X 3-1/2" SLOTS

AS36-28-NHKS

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 1" WIDE X 36" LONG WITH 17/64" X 3-1/2" SLOTS

AS36-28-PHKS

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 1" WIDE X 36" LONG WITH 17/64" X 3-1/2" SLOTS

AS36-28-THKS

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 1" WIDE X 36" LONG WITH 17/64" X 3-1/2" SLOTS

AS42-28-NHKS

NO HOOK STYLE, 1/4" THK X 1" WIDE X 42" LONG WITH 17/64" X 3-1/2" SLOTS

AS42-28-PHKS

PLAIN HOOK STYLE, 1/4" THK X 1" WIDE X 36" LONG WITH 17/64" X 3-1/2" SLOTS

AS42-28-THKS

HOOK WITH TWIST, 1/4" THK X 1" WIDE X 36" LONG WITH 17/64" X 3-1/2" SLOTS